ระบบเรียกพยาบาล (Nurse Call System) คืออะไร?

การใช้ระบบเรียกพยาบาลภายในสถานพยาบาลต่าง ๆ นั้นเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่สามารถให้บริการผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เทคโนโลยีการสื่อสารอำนวยความสะดวกเหล่านี้สามารถส่งเสริมการตอบสนองและการดูแลผู้ป่วย เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน รวมถึงช่วยยกระดับความพึงพอใจของผู้ป่วยหรือลูกค้าเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้

ร้านขายอุปกรณ์การแพทย์ , ขายเครื่องมือแพทย์ , รถเข็นผู้สูงอายุ , ขายอุปกรณ์การแพทย์ประเภทของระบบเรียกพยาบาล
ระบบเรียกพยาบาลแบบสายทั่วไป: นี่คือการเรียกพยาบาลแบบมาตรฐานทั่วไปที่ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเรียกเจ้าหน้าที่ผ่านปุ่มกดฉุกเฉินแบบสาย จากนั้นเจ้าหน้าที่การพยาบาลจะได้รับแจ้งเตือนด้วยแสงหรือเสียงภายในสเตชั่นพยาบาล พร้อมการระบุประเภทและที่ตั้งของการเรียก โดยการติดตั้งนั้นค่อนข้างง่ายและรวดเร็ว

ระบบเรียกพยาบาลแบบไร้สาย: เช่นเดียวกับระบบเดินสาย ระบบไร้สายเหล่านี้มีความสามารถในการแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่พยาบาลด้วยแสง เสียงหรือแสดงข้อความในเครื่อง การเดินสายระหว่างการติดตั้งที่น้อยและการลดค่าใช้จ่ายนั้นเป็นข้อได้เปรียบของระบบประเภทนี้ อย่างไรก็ตามไฟโดมไลท์ภายในห้องโถงก็ยังคงต้องมีการเดินสายสำหรับจ่ายไฟ

นอกจากนี้ระบบไร้สายก็มีข้อเสียหลัก ๆ คือ:

ความจำเป็นในการตรวจสอบและเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่สเตชั่นผู้ป่วยตลอดอายุการใช้งานของระบบ

ความเสี่ยงของสัญญาณรบกวนกับระบบอื่น ๆ ภายในอาคาร

ตัวเลือกที่ค่อนข้างจำกัดในกลุ่มระบบไร้สายที่ได้รับอนุมัติ UL 1069

Intercoms: ในสถานพยาบาลบางแห่ง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโรงพยาบาลจะมีการใช้ระบบที่ทันสมัย โดยเจ้าหน้าที่จากสเตชั่นพยาบาลสามารถสื่อสารได้โดยตรงกับผู้ป่วยผ่านทาง Intercoms ข้อดีคือเจ้าหน่าที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินไปที่ห้องผู้ป่วยเพื่อตรวจสอบสาเหตุของผู้ป่วยที่มีการเรียกพยาบาล ในขณะเดียวกันยังสามารถกำหนดระดับของสถานการณ์ฉุกเฉินได้โดยการพูดคุยกับผู้ป่วยและให้การดูแลได้ทันเวลา ด้วยระบบนี้เจ้าหน้าที่สามารถปิดการแจ้งเตือนจากสเตชั่นพยาบาลได้โดยไม่ต้องเข้าไปในห้องของผู้ป่วยถ้าหากปัญหานั้นสามารถแก้ได้ ณ ขณะนั้น

Addressable: ระบบประเภทนี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถปรับให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของสถาณที่ ซึ่งสามารถตั้งค่า ปิด/เปิด อัตโนมัติหรือจัดการเปลี่ยนแปลงการเรียกเพื่อให้ตรงกับความต้องการได้

คุณสมบัติทั่วไปของระบบเรียกพยาบาล
ระบบการเข้าถึงและกล้องวงจรปิด: รวมถึงการตรวจสอบประตู ช่วยให้ผู้ดูแลทราบและสามารถเช็คสถานการณ์ของผู้ป้วยได้ทุกเวลา

การแจ้งเตือนโทรศัพท์มือถือ: เทคโนโลยีที่ทันสมัยนี้ช่วยให้ปุ่มเรียกสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายโทรศัพท์มือถือที่อยู่กับเจ้าหน้าที่พยาบาลได้โดยตรง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อผู้ป่วยได้

การบันทึกการโทรและบันทึกข้อมูล: ให้การบันทึกและการติดตามเหตุการณ์เฉพาะ และนอกจากนี้ยังสามารถมีบริการการส่งข้อมูลผ่านระบบเพจ ช่วยให้ผู้ดูแลสามารถตรวจสอบระยะเวลาที่ใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วย

Panic Alarm: มีระบบเตือนความปลอดภัยตื่นตระหนกหรือ Panic Alarm นั้นก็มีหลายแบบให้เลือกตามความต้องการ